Yi Antiw Testament / Yi Ac'aj Testament

Jezik: Aguacateco

Informacije o prevodu

Informacije o avtorskih pravicah

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.