Wængonguï nänö Apæ̈negaïnö

Jezik: Waorani

Informacije o prevodu

Informacije o avtorskih pravicah

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.