Jezik: Français

Informacije o prevodu

Informacije o avtorskih pravicah

© 2000 Société biblique française - Bibli'O