Kukwe kuin ngöbökwe

Jezik: Ngäbere

Informacije o prevodu

Informacije o avtorskih pravicah

© 2004, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.