Iesu Keliso Hotoe Tumu

Jezik: Mountain Koiali

Informacije o prevodu

Informacije o avtorskih pravicah

© 1981, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.