Buk Baibel long tokples Kandas

Jezik: Kandas

Informacije o prevodu

Informacije o avtorskih pravicah

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.