Lologena Wo Kienane Yesu Kristo

Jezik: Lewo

Informacije o prevodu

Informacije o avtorskih pravicah

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.