HDRUÔM HRĂ KLEI AÊ DIÊ BLŬ - KLEI ÊĐÊ

Jezik: Rade

Informacije o prevodu

Informacije o avtorskih pravicah

© United Bible Societies, 2015