Anutuning midi totangka ingaʼni

Jezik: Uri

Informacije o prevodu

Informacije o avtorskih pravicah

Wycliffe Bible Translators, Inc.